Arbejder du på en byggeplads? Og går du op meget op i, at både du og dine kollegaer har et godt og sundt arbejdsmiljø? Beskæftiger din byggeplads mindst ti ansatte?

Så har du mulighed for at tage en uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator. Det er med andre ord en uddannelse i arbejdsmiljølovgivningen og hvordan du implementerer den på byggepladsen. Hvis du derfor gerne vil klædes ordentlig på til at repræsentere dine kollegaer, er det den rette uddannelse for dig.

Alt dette lærer du under uddannelsen

Under uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator tilegner du dig en masse viden og kompetencer. Blandt andet lærer du om:

  • Relevante regler
  • Beslutningsprocesser
  • Arbejdsgange
  • Kommunikationsveje
  • Forretningsgange

Uddannelsens formål er nemlig at klæde dig ordentlig på, så du i samarbejde med byggepladsens øvrige aktører kan skabe et godt arbejdsmiljø. Derfor er det også nødvendigt med viden og kompetencer inden for flere områder.

Du får stadig hjælp efter uddannelsen

Uddannelsen handler ikke kun om at opnå en større viden om arbejdsmiljølovgivningen. Det handler også om, hvordan du implementerer denne viden på byggepladsen, når der skal træffes beslutninger om arbejdsmiljøet.

Derfor vil du efter endt uddannelse også modtage flere værktøjer og tjeklister. Du kan anvende disse fremadrettet, så du har mulighed for at arbejde systematisk. Når du anvender disse, minimerer du også risikoen for, at du overser nødvendige sikkerhedsdetaljer. Du kan læse meget mere om disse redskaber på https://arbejdsmiljoegruppen.dk/.

Skal alle byggepladser have en arbejdsmiljøkoordinator?

Når en eller flere bygherrer til sammen beskæftiger mere end ti ansatte på en byggeplads, er de lovmæssigt forpligtet til at udpege en arbejdsmiljøkoordinator.

Det skyldes, at vedkommende skal hjælpe de øvrige aktører med at etablere et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. Derfor er det også vigtigt med et indgående kendskab til den gældende arbejdsmiljølovgivning. Det opnår du derfor også under uddannelsen.

En uddannelse i arbejdsmiljølovgivning

Når du gennemfører uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator, bliver du i stand til at hjælpe din bygherre, så vedkommende kan skabe et mere sikker arbejdsplads. Det betyder derfor også, at du kan hjælpe vedkommende med at undgå både påbud og bøder.

Det er naturligvis ikke en opgave, som du skal løfte alene. Tværtimod skal du samarbejde med de øvrige aktører på byggepladsen om at skabe det rette arbejdsmiljø.

Sådan forløber uddannelsen

Uddannelsen som koordinator varer 37 timer. Du skal møde op til alle timerne for at kunne gennemføre uddannelsen. Når uddannelsen er endt, vil du modtage dit kursusbevis.

Når du gennemfører arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen, behøves du ikke også gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Indholdsstoffet fra den lovpligtige uddannelse er nemlig også en del af din uddannelse som koordinator.

Betingelser for at kunne blive koordinator

Hvis du gerne vil opnå en større viden om arbejdsmiljølovgivningen og blive koordinator, kræver det, at du allerede har en vis viden om sundhed og sikkerhed på en arbejdsplads.

Det bliver også forventet, at du har en vis erfaring som leder indenfor bygge- og anlægsbranchen. Yderligere bliver det også forventet, at du allerede har kendskab til et byggeris mange aktører.